Լավագույնը հարաբերությունների և սիրո մասին: Ռեալ ժամանակի պայմաններում:

Ոչ վերբալ շփում

Ոչ վերբալ շփում` շփում ժեստերի, միմիկայի, մարմնի լեզվի միջոցով: Տես նաև վերբալ շփում: