Լավագույնը հարաբերությունների և սիրո մասին: Ռեալ ժամանակի պայմաններում:

Վերարտադրում

Վերարտադրում` օրգանիզմի բազմացում կամ իրեն նմանների վերարտադրում: Պարզ ասած, այն ամենը, ինչ վերաբերում է  բազմանալու (վերարտադրվելու) հետ: