Լավագույնը հարաբերությունների և սիրո մասին: Ռեալ ժամանակի պայմաններում:

Արտարգանդային հղիություն

Արտարգանդային հղիություն` հղիության և սաղմի զարգացում արգանդի խոռոչից դուրս, հիմնականում ֆալոպյան / արգանդափողում: Վաղ ախտորոշման բացակայության պայմաններում բերում է անհետաձգելի վիճակի, երբ մեծացող պտուղը թափածակում է արգանդափողը` առաջացնելով վտանգավոր ներքին արյունահոսություն: