Լավագույնը հարաբերությունների և սիրո մասին: Ռեալ ժամանակի պայմաններում:

Արհեստական (արտամարմնական, փորձանոթային) բեղմնավորում

Արհեստական (արտամարմնական, փորձանոթային) բեղմնավորում՝ կնոջ օրգանիզմից դուրս արհեստական եղանակով սերմնաբջջի (սպերմատոզոիդի) և ձվաբջջի միաձուլում: Այնուհետ, նշված գործողության արդյունքում ձևավորված սաղմի (դոնորական սաղմի) փորձանոթային զարգացում և ներպատվաստում կնոջ արգանդի խոռոչ: