Լավագույնը հարաբերությունների և սիրո մասին: Ռեալ ժամանակի պայմաններում:

Առողջություն

Արտարգանդային հղիությունը

Ձվարանային հղիությունը ինպես է զարգանում

Պատասխան

Ողջույն Սյուզի: Հարցը հասկանալի չէ, ի՞նչ նկատի ունես ձվարանային հղիություն ասելով: Հղիությունը զարգանում է ձվաբջջի բեղմնավորումից հետո: Գուցե խոսքը արտարգանդային հղիության մասի՞ն է: Այն զարգանում է, երբ որևէ պատճառով բեղմնավորված ձվաբջիջը չի տեղաշարժվում արգանդի խոռոչ, և սաղմը զարգանում է արգանդափողի մեջ: Դա սովորաբար բերում է արգանդափողի պատռման և վտանգավոր արյունահոսության, ուստի անհրաժեշտ է վիրահատական միջամտություն: Իսկ պատճառներից կարող է լինել արգանդափողերի բորբոքային պրոցեսը: