Լավագույնը հարաբերությունների և սիրո մասին: Ռեալ ժամանակի պայմաններում:

Խորհրդատվություն

Խորհրդատվություն` բժշկությունում առողջապահական մասնագետի կան բուժաշխատողի զրույցն է` նրան խորհուրդ հարցնելու կամ բուժման նպատակով դիմած անձի հետ: Խորհրդատվության համար դիմելու փաստը և բովանդակությունը կազմում են բժշկական գաղտնիք: