Լավագույնը հարաբերությունների և սիրո մասին: Ռեալ ժամանակի պայմաններում:

Պարենտերալ ճանապարհ

Պարենտերալ ճանապարհ` ներարկման կամ արյան ճանապարհով վարակի ներթափանցման ուղի` վերքի, արյան փոխներարկման, չախտահանված ասեղների, ներարկիչների կամ այլ սուր գործիքների միջոցով: