Լավագույնը հարաբերությունների և սիրո մասին: Ռեալ ժամանակի պայմաններում:

Վերարտադրողական առողջություն

Վերարտադրողական առողջություն` լիակատար ֆիզիկական, հոգեբանական և սոցիալական բարեկեցության վիճակն է (և ոչ` զուտ հիվանդությունների բացակայությունը), այն ամենում, ինչ վերաբերում է վերարտադրողական համակարգի ֆունկցիաներին և տեղի ունեցող գործընթացներին: