Լավագույնը հարաբերությունների և սիրո մասին: Ռեալ ժամանակի պայմաններում:

Ծլիկ

Ծլիկ (կլիտոր)` (լատ. clitorido – խտղում եմ, խուտուտ եմ անում)` իգական արտաքին սեռական փոքրիկ օրգան, որը գտնվում է փոքր սեռաշրթերի վերին անկյունում և նման է բլրակի: Այն շատ հարուստ է նյարդային վերջավորություններով, ինչի պատճառով շատ զգայուն է հպման նկատմամբ: Այն կնոջ սեռական զգացումի օրգան է: