Լավագույնը հարաբերությունների և սիրո մասին: Ռեալ ժամանակի պայմաններում:

Սեռական չարաշահում

Սեռական չարաշահում` չարաշահման տեսակներից մեկը, երբ մարդու կամքին հակառակ, սեփական կամ այլ անձի (անձանց) սեռական կարիքների բավարարման համար օգտագործվում են նրա ֆիզիկական կարողությունները/ ունակությունները`ֆինանսական կամ այլ շահ ստանալու նպատակով: Հաճախ սեռական բնույթի չարաշահումը հանդիսանում է հաբեության, ֆիզիկական և հոգեբանական հարկադրման, կախվածության վիճակի օգտագործման հետևանք: Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով` քրեականորեն պատժվում է: