Լավագույնը հարաբերությունների և սիրո մասին: Ռեալ ժամանակի պայմաններում:

ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտում

ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտում` արյան անալիզ (հետազոտություն)` ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ հակամարմինների կամ բուն վիրուսի հայտնաբերման նպատակով: Էքսպրես թեստերի օգնությամբ կարելի է հետազոտել ՄԻԱՎ-ի ուղղությամբ նաև թուքը, սակայն մեթոդը պակաս արդյունավետ է և քիչ կիրառելի: