Լավագույնը հարաբերությունների և սիրո մասին: Ռեալ ժամանակի պայմաններում:

Մարդու իրավունքներ

Մարդու իրավունքներ`յուրաքանչյուր անձի անբաժանելի իրավունքներն են, որոնք կախված չեն նրա ազգությունից, բնակության վայրից, սեռից, էթնիկ կամ ռասայական պատկանելիությունից, լեզվից կամ ցանկացած այլ հատկանիշներից: Բոլոր մարդիկ հավասար են իրենց իրավունքների մեջ և պետք է ազատ լինեն ամեն տեսակ խտրականությունից: Իրավունքները փոխկապակցված են, իրարից կախված և անբաժանելի: