Լավագույնը հարաբերությունների և սիրո մասին: Ռեալ ժամանակի պայմաններում:

Գաղտնիություն/ խորհրդապահություն, վստահելիություն

Գաղտնիություն/ խորհրդապահություն, վստահելիություն` որոշակի ինֆորմացիայի (տեղեկությունների) վերաբերյալ գաղտնիության պահպանում: Որոշակի տեղեկատվությունը (օրինակ, անալիզների պատասխանները, բժշկական ախտորոշումը, բուժօգնության դիմելու փաստը) ըստ օրենքի համարվում է գաղտնի և ենթակա չէ հրապարակման: Այսինքն, արգելվում է տեղեկությունները ուրիշներին հայտնել առանց այն մարդու համաձայնության, ում վերաբերում է այդ ինֆորմացիան: