Լավագույնը հարաբերությունների և սիրո մասին: Ռեալ ժամանակի պայմաններում:

Բեղմնականխում (կոնտրացեպցիա)

Բեղմնականխում (կոնտրացեպցիա)` անցանկալի հղիության կանխում տարբեր միջոցների և (կամ) մեթոդների կիրառմամբ: