Լավագույնը հարաբերությունների և սիրո մասին: Ռեալ ժամանակի պայմաններում:

Առողջություն

Առողջությունը անհատի ֆիզիկական, հոգեկան և սոցիալական  բարեկեցիկ վիճակն է, և ոչ զուտ հիվանդության կամ անկարողության բացակայությունը:

Այն ռեսուրս է բեղմնավոր կյանքով ապրելու համար, որի բացակայությունը խոչընդոտում է կյանքի նպատակների հասանելիությանը (ԱՀԿ):